VSB arbeidsinspectie

 

Arbeidsinspectie
 
Ondanks dat u er als ondernemer alles aan doet om het goed te regelen, is het toch mogelijk dat u met boetes van SZW* wordt geconfronteerd. Hopelijk heeft u het nog nooit bij de hand gehad, want de boetes die u kunt krijgen bij overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving, kunnen zeer fors en erg onduidelijk zijn. Vandaar dat een van uw VSB-collega’s mij laatst vroeg om hierover wat meer informatie te verstrekken. Dat doen wij natuurlijk graag.

 

Bij een (vermoeden van) overtreding komt de Inspectie SZW ter plaatse en wordt een boeterapport opgesteld. Dit rapport is van groot belang omdat de boete grotendeels daarop gebaseerd wordt. De Inspectie zal u daarna een boetekennisgeving zenden (een zgn. Kennisgeving inzake boete). U heeft dan twee weken om uw zienswijzen in te dienen. U kunt daarin al uw verweren aangeven, maar ook wijzen op feitelijke onjuistheden in het rapport en SZW informeren over de verdere ontwikkelingen na de overtreding.

Uw zienswijzen worden betrokken in de beoordeling van de zaak en de daarop volgende boete-oplegging (de zgn. Beschikking inzake boete). De omvang van de boete is afhankelijk van vele factoren, zoals:

  • Soort overtreding (onderverdeeld in verschillende basisboetes van 340 tot 13.500 euro);
  • De omvang van uw bedrijf (hoe meer werknemers u heeft, hoe hoger de boete);
  • Verzwarende omstandigheden (bv. als er sprake is van -zwaar- letsel en de duur daarvan);
  • Boeteverlagende omstandigheden, zoals een deugdelijke risico-inventarisatie (RI&E), goede instructies en toezicht op het werk, adequate maatregelen genomen na het ongeval, enz.

 

Er zijn dus vele factoren die van belang zijn en die tot verhoging (of verlaging) van de boete kunnen leiden. Daarbij is ook van belang of er sprake is van herhaling. Mocht u in de afgelopen jaren al voor iets soortgelijks in overtreding zijn geweest (het enkel betalen van een boete is in de afgelopen vijf jaar is al voldoende), dan wordt u mogelijk als recidivist aangemerkt. In dat geval wordt de boete verdubbeld. Of zelfs verdriedubbeld als u voor de derde keer in overtreding bent (ook kan de bouw dan stilgelegd worden).

In de praktijk wordt maar weinig rekening gehouden met uw zienswijzen en volgt vaak een forse boetebeschikking. Daartegen kunt u bezwaar instellen bij SZW zelf. Mocht dat niets opleveren, dan kunt u nog naar de rechter (beroep) en zelfs naar de Raad van State (hoger beroep). Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen. Het is zelfs aan te bevelen om al direct naar het boete-rapport te laten kijken en de boete te laten narekenen. Want zoals al geschreven, het is vaak onduidelijk hoe SZW de hoogte van de boete berekent. Maar allereerst is natuurlijk van belang te beoordelen of er wel daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Daarbij kan ook uw materiaalleverancier behulpzaam zijn (bv. bij beoordeling van constructieve aspecten en daarop gebaseerd verweer).

Van Gorcom advocaten

 

*Vanaf 1 januari 2022 heeft de Inspectie SZW haar naam veranderd in “Nederlandse Arbeidsinspectie”. Webadres: https://www.nlarbeidsinspectie.nl

Bron: Bovenstaande tekst is afkomstig van het magazine Hoog & Breed 2021/2 pagina 17, uitgave van de VSB:

https://www.vsbnetwerk.nl/content/uploads/2021/06/Hoog-Breed-VERSIE-2021-DECEMBER-DEF.pdf

X
Cookies helpen ons om uw website-ervaring te verbeteren.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Akkoord